Interbruk - luotettava ja edullinen


Käännökset


Tarjoamme luotettavia ja laadukkaita venäjän käännöksiä kielipareilla suomi–venäjä–suomi englanti – venäjä

Auktorisoituja eli virallisia käännöksiä teemme kielipareilla suomi – venäjä – suomi. Auktorisoidun ääntämisen piiriin kuuluvat julkiset asiakirjat, joita käännetään esimerkiksi viranomaispäätöksen tai oikeuskäsittelyn välineeksi. Tyypillisiä auktorisoidun kääntämisen kohteita ovat kauppa- ja väestörekisteriotteet, opintotodistukset, passien kopiot, yhtiöjärjestykset, verotustodistukset, valtakirjat, pankin suositukset, yhtiöiden kokouspöytäkirjat jne. Auktorisoitu käännös on juridisesti samanarvoinen kuin alkuperäinen asiakirja.

Suorittamamme käännöstyöt ovat aina huolellisesti viimeisteltyjä. Tämä varmistetaan muun muassa siten, että asiakkaalle luovutettavan käännöstyön käsittelee aina vähintään kaksi kääntäjää.

Yrityksellämme on myös yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden verkosto, jonka kautta saamme tarvittaessa tehokkaasti apua laajojen tai erikoisalojen sanastojen tuntemusta vaativien toimeksiantojen suorittamisessa.

Osaamisalueitamme ovat ainakin:

 • matkailu
 • energiateollisuus
 • ruokalistat
 • artikkelit
 • kirjeet
 • raportit
 • sopimukset
 • yleiset asiakirjat
 • mainokset
 • käyttöohjeet
 • Internet-sivut

Oikoluku ja kieliasun tarkastus
Käännöksen oikoluku on tärkeä osa käännöstyötä. Oikoluvun suorittaa aina kohdekieltä äidinkielen tasolla hallitseva henkilö. Tarvittaessa suoritamme myös toisten kääntämien tekstien oikolukuja ja kieliasun tarkastuksia, joihin sisältyvät:

 • oikeakielisyyden tarkastaminen
 • tekstin selkeyden ja täsmällisyyden varmistaminen.